PEROLEHAN TERUS BAGI PENYELENGGARAAN LANTAI JUBIN DAN LANTAI EPOXY SERTA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM SELANGOR.

DIRECT PURCHASE

NOTIS PEROLEHAN TERUS

CIAST/UPPP/PT/30/2020

Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;

  • Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori B. Pengkhususan B13 @ B24
  • Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh.
  • Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Petaling

Tajuk Perolehan Terus     : PEROLEHAN TERUS BAGI PENYELENGGARAAN LANTAI JUBIN DAN LANTAI EPOXY SERTA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM SELANGOR.

TARIKH NOTIS                    : 28 SEPTEMBER 2020

TARIKH TUTUP                   : 5 OKTOBER 2020

Masa Tutup                          : 12:00 tengahari

Tempat Penghantaran       : Peti Sebutharga, Aras 2, Blok J, Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 40900 Shah Alam, Selangor.

Tarikh Lawatan Tapak       : 1 OKTOBER 2020

Waktu Lawatan Tapak       : 10:00 PAGI

Lokasi Lawatan Tapak       : Lif Lobi Blok J

Pertanyaan                             : MOHD JAFRI BIN JAAFAR

Telefon                                     : 018-6699752

HANYA PENAMA YANG TERTERA DALAM SIJIL CIDB SAHAJA DITERIMA

Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;

Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/30/2020 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.

Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.

DOKUMEN PEROLEHAN TERUS

SKOP KERJA