SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KAWALAN SERANGGA DAN MAKHLUK PEROSAK DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

QUOTATION AND TENDER

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KAWALAN SERANGGA DAN MAKHLUK PEROSAK DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 09 01 PERKHIDMATAN PENGAWALAN DAN
PENGAWASAN
KAWALAN SERANGGA
PEROSAK/ANTI TERMITE

TARIKH MULA TAWARAN : 06/10/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 19/10/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri
SELANGOR

Pembekal yang berminat adalah diwajibkan hadir ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan
berikut:

Perincian Taklimat:

Perihal Tarikh /Masa Lokasi Pegawai Penyelaras Kehadiran Maksima
SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KAWALAN
SERANGGA DAN MAKHLUK PEROSAK DI
PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN
KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH
ALAM, SELANGOR
12/10/2020
10:00 AM
BILIK
MESYUARAT
PPL,
TINGKAT
2,BLOK J,
PETALING,
40200 SHAH
ALAM,
SELANGOR
MOHD
FAISAL
BIN
YUSOF
10

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi Page 2 / 2
melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus)
mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00
(Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia :
Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.