Sebutharga Bagi Menyediakan Perkhidmatan Insurans Takaful “Group Personal” Accident Untuk Pengajar Kemahiran Awam bagi Program Latihan Sangkutan Industri (LSI) di CIAST

QUOTATION AND TENDER

KENYATAAN TAWARAN

 

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : Sebutharga Bagi Menyediakan Perkhidmatan Insurans Takaful “Group Personal” Accident Untuk Pengajar Kemahiran Awam bagi Program Latihan Sangkutan Industri (LSI) di Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) , Shah Alam, Selangor

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 18 02 PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN KEWANGAN DAN INSURAN BROKER INSURAN

 

TARIKH MULA TAWARAN : 29/01/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN :  03/02/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

 LOKALITI :

Lokasi

Negeri
SELANGOR

 

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.