VTO

SIJIL PENGAJAR VOKASIONAL (VTO)

OBJEKTIF KURSUS :

Program latihan untuk menghasilkan pengajar yang berketerampilan sebagaimana keperluan Akta 652 (NASDA) Standard 6 dan kriteria menjadi PP/PPD iaitu :
“Memiliki sekurang-kurangnya SKM bidang pengajar vokasional atau sijil perguruan vokasional atau sijil latihan mengajar vokasional yang diiktiraf oleh JPK/MLVK”

RANGKA PEMBELAJARAN LATIHAN :

Menggunapakai NOSS Vocational Training Operation (I-031-3:2014) sebagai garis panduan asas.
Pelaksanaan kursus adalah 31/2 bulan teori (metodologi) di CIAST dan 6 bulan latihan internship di Institut Latihan Kemahiran Awam atau Swasta (ILKA/S).
Pelajar yang tamat pengajian dengan jayanya akan dianugerahkan Sijil Pengajar Vokasional (VTO) (SKM Tahap 3) daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

JANGKA MASA LATIHAN :

9½ Bulan

KELAYAKAN MASUK :

SYARAT KEMASUKAN:

Warganegara Malaysia berumur antara 20 – 35 tahun

Lulus SPM atau SPMV dengan lulus dalam subjek Bahasa Malaysia (BM) dan Sejarah (bagi calon SPM tahun 2013 ke atas).

Memiliki salah satu daripada kelayakan berikut:

Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM); atau

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM); atau

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3.

Tidak buta atau buta warna atau rabun atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat. fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

Lulus Sesi Temuduga yang dijalankan.

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN:

a) Permohonan daripada kakitangan kerajaan tertakluk kepada kelulusan jabatan masing-masing

b) Calon perlu bersedia untuk ditempatkan menjalani Latihan Internship di mana-mana Pusat Bertauliah seluruh Malaysia.

PELUANG PEKERJAAN :

Graduan boleh memohon jawatan sebagai Tenaga Pengajar Vokasional di pusat- pusat Bertauliah JPK.