Text Size
         |  BM | ENG  |
Isnin, 18 December 2017
Isnin, 29 Rabi'ul-Awwal 1439

DOKUMEN ISO 9001:2008

 
BIL. DOKUMEN TAJUK DOKUMEN (.PDF) (.DOCX)
1. MK-CIAST Manual Kualiti MS ISO9001-2008 Ver. 2013 -
Prosedur Teras
2. PK-CIAST-T01 Perancangan Latihan Kursus Modular
3. PK-CIAST-T02 Penerimaan Permohonan Pengesahan Kursus & Pencalonan Kursus Modular
4. PK-CIAST-T03 Rekabentuk Kajian Semula Kursus Modular
5. PK-CIAST-T04 Perbicangan Penerimaan Pengesahan & Pencalonan Kursus Customised
6. PK-CIAST-T05 Permohonan PB & Pendaftaran SKM-PC
7. PK-CIAST-T06 Pengurusan Penyampaian Kursus
8. PK-CIAST-T07 Penilaian Keberkesanan Kursus
9. PK-CIAST-T08 Pengurusan Persijilan Kursus Modular & Customised
Prosedur Sokongan
10. PK-CIAST-S01 Pengurusan Perolehan Bekalan Perkhidmatan & Kerja
11. PK-CIAST-S02 Pengurusan Penyelenggaraan
12. PK-CIAST-S03 Kawalan Dokumen
13. PK-CIAST-S04 Pengurusan Rekod
14. PK-CIAST-S05 Perancangan & Pengurusan Latihan Kakitangan
15. PK-CIAST-S06 Pengurusan Perpustakaan
Prosedur Penambahbaikan
16. PK-CIAST-P01 Analisa Data & KSP
17. PK-CIAST-P02 Pengurusan Aduan Pelanggan
18. PK-CIAST-P03 Tindakan Pembetulan dan Pencegahan
19. PK-CIAST-P04 Pengendalian Audit Dalaman
20. PK-CIAST-P05 Penyediaan Belanjawan Tahunan
21. PK-CIAST-P06 Kawalan ke atas Penyampaian yg Tidak Memenuhi Keperluan Ditetapkan
Dokumen Sokongan
22. Panduan Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001 2008 -
23. Panduan Panduan Pengurusan Fail -
24. Panduan Panduan Pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) dan Penilaian Berterusan