Text Size
         |  BM | ENG  |
Jumaat, 22 June 2018
Jumaat, 08 Syawwal 1439

PROGRAM PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN LATIHAN

CARTA ORGANISASI PROGRAM PERANCANGAN PEMBANGUNAN LATIHAN (PPL)

UNIT PEMBANGUNAN MANUAL LATIHAN

  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus pembangunan fasilitator manual latihan dan Curriculum Development Based on Vocational Ability Structure (CUDBAS)
  • Menyelaras bahan latihan dan pengajaran Course of Study (CoS), Learning Guide (LG), Written Instructional Material (WIM) dan CUDBAS

UNIT PEMBANGUNAN STANDARD PEMBELAJARAN

  • Merancang dan menyelaras dan melaksanakan kursus pembangunan fasilitator Developing A Curriculum (DACUM) / Develop Standard and Curriculum (DESCUM)
  • Menyelaras bahan latihan dan pengajaran DACUM / DESCUM

UNIT PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN

  • Menyelaras dan mengurus perolehan peralatan pejabat dan kemudahan latihan
  • Menyelaras dan memantau peruntukan dan kerja-kerja penyelenggaraan
  • Menyelaras dan mengurus pelaksanaan kontrak-kontrak kerja dan perkhidmatan

UNIT PEMBANGUNAN LATIHAN DAN MODAL INSAN

  • Merancang, menyelaras dan melaksana kursus pembangunan kakitangan CIAST berdasarkan TNA
  • Menguruselia aktiviti pembangunan modal insan dalam dan luar negara bagi kakitangan CIAST

UNIT PEMBANGUNAN PENGAJAR KEMAHIRAN (CRASH PROGRAM)

  • Merancang dan menyelaras kursus-kursus di antara agensi-agensi di bawah program PPK