Text Size
         |  BM | ENG  |
Rabu, 19 December 2018
Rabu, 10 Rabi'ul-Akhir 1440

PROGRAM PEMBELAJARAN ELEKTRONIK & MULTIMEDIA

UNIT RANGKAIAN & OPERASI

  • Merancang, mengurus, menyelaras, memantau dan menyelenggara sistem dan perkakasan rangkaian LAN dan WLAN termasuk capaian ke internet
  • Merancang, mengurus, menyelaras, memantau dan melaksanakan projek penyelenggaraan / perolehan sistem dan perkakasan rangkaian LAN dan WLAN
  • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau penyelengaraan pembaikan automasi pejabat, perkakasan ICT dan menguruskan perolehan bahan guna habis / alat ganti komputer
  • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau kerja-kerja siaraya (AVA), multimedia dan fotografi

UNIT SISTEM

  • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pembangunan / penambahbaikan, pengintegrasian dan pengoperasian sistem-sistem baharu, sistem sedia ada dan portal CIAST
  • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau perolehan perkakasan ICT dan pelupusan aset ICT

UNIT eTraining

  • Mengurus, menyelaras dan mengendalikan pelaksanaan Kursus Crash Programme, Modular / Customised, pemantapan Trainer LMS, Kursus In-House, Effective Multimedia Development dan Modul VTO
  • Menyelaras dan memantau pelaksanaan Projek Konsesi Program Penswastaan e-Training JPK