Text Size
         |  BM | ENG  |
Khamis, 24 May 2018
Khamis, 09 Ramadan 1439

PROSEDUR PERMOHONAN DIREKTORI PAKAR INDUSTRI NEGARA (DPIN)

Semua urusan permohonan pengiktirafan pakar hendaklah dibuat menggunakan borang berikut;
 
1. BORANG PERMOHONAN PENGIKTIRAFAN PAKAR
Borang JPK/KK/DPIN (01)_pindaan MEI 2017
- Format EXCEL  – Lampiran 1A
- Format PDF Lampiran 1B
Untuk permohonan Personel Baru, Tambah PerakuanPembaharuan, Tambah Program atau  Pindaan Profil
2. BORANG PENDAFTARAN FASILITATOR BERTAULIAH (FB)
Borang JPK/KK/DPIN FASILITATOR BERTAULIAH
- Format EXCEL  – Lampiran 2A
- Format PDF Lampiran 2B
Untuk permohonan Fasilitator Bertauliah sahaja


Penting! Perkara berikut perlu diberi perhatian sebelum menghantar permohonan;
 

  1. Dokumen permohonan yang diterima adalah melalui penghantaran sama ada melalui pos atau serahan tangan sahaja ke alamat berikut:
Pengarah
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Peti Surat 7012,
Jalan Petani 19/1,
Seksyen 19
40900 Shah Alam
Selangor.
(u/p : Unit Perakuan Personel dan Pakar – UPP&P)
 
  1. Bagi yang memohon lebih dari 1 program kemahiran perlu lampirkan bukti pencapaian dan penglibatan sekurang-kurangnya 10 tahun bagi setiap program dipohon

  2. Semua Pengiktirafan dan Perakuan dalam DPIN adalah tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah.

  3. PIND dan PAJAR adalah pengkelasan yang digunakan untuk membezakan skop tugas pakar berdasarkan pengalaman dan pekerjaan semasa. Tiada surat atau sijil atau dokumen yang akan dikeluarkan berhubung perkara ini. Permohonan yang berjaya akan menerima surat Surat Kelayakan Sebagai Personel Lantikan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) - Lampiran 3

  4. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah disertakan bersama dokumen sokongan mengikut jenis permohonan dan kategori perakuan.

  5. Segala urusan perlantikan dan penugasan adalah tertakluk kepada keperluan jabatan.