Text Size
         |  BM | ENG  |
Khamis, 24 May 2018
Khamis, 09 Ramadan 1439

PENGENALAN DIREKTORI PAKAR INDUSTRI NEGARA (DPIN)

DPIN adalah satu kumpulan data yang memperakukan personal yang mempunyai kepakaran dan kemahiran berdasarkan National Occupational Skills Standard (NOSS) terkini yang sedang berkuatkuasa di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM). Terdapat dua kategori utama perakuan dalam DPIN iaitu industri (PIND) atau pengajar (PAJAR). Rujuk Syarat DPIN - Lampiran 4 untuk maklumat lanjut.