Text Size
         |  BM | ENG  |
Isnin, 22 October 2018
Isnin, 11 Safar 1440
 

NOTIS PEROLEHAN TERUS
CIAST/UPPP/PT/019/2017
 
 
Perolehan Terus adalah dipelawa kepada;

Sijil Kementerian Kewangan 220301 (Perkhidmatan Penyelenggaraan Alat Hawa Dingin)
 
 
 

Tajuk Perolehan Terus    : 
PEROLEHAN TERUS KERJA-KERJA MENYELENGGARA MOTOR PAM TANGKI SEDUTAN UTAMA
DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST),  SHAH ALAM, SELANGOR


 
                      
                     
 
TARIKH NOTIS                  : 14 SEPTEMBER 2017 (KHAMIS)
 
TARIKH TUTUP                : 19 SEPTEMBER 2017 (SELASA)
 
Masa Tutup                         : 12:00 tengahari

Tempat Penghantaran     : 
 Program Perancangan dan Pembangunan Latihan, Aras 2, Blok J(Pegawai Untuk Dihubungi :En. Jafery (03-554355))
 
                                                                         Tarikh Lawatan Tapak      : 15 SEPTEMBER 2017 (JUMAAT)
                                                                         Waktu Lawatan Tapak      : 10:30 pagi
                                                                         Lokasi Lawatan Tapak     : Tangki Sedutan CIAST

 
 
Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;
i. Sijil Pendaftaran Syarikat (Maklumat Pemilik Masa Kini) ATAU Surat Perwakilan Kuasa
ii. Sijil Kementerian Kewangan 220301 (Perkhidmatan Penyelenggaraan Alat Hawa Dingin)


 

 
Salinan sijil dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/018/2017 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.
 
Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.