Text Size
         |  BM | ENG  |
Rabu, 19 December 2018
Rabu, 10 Rabi'ul-Akhir 1440
logokerajaan 

NOTIS PEROLEHAN TERUS
CIAST/UPPP/PT/13/2018
 
Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;
1) Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori B. Pengkhususan B04
2) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)  yang belum tamat tempoh.
3) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Kota Bharu
 

Tajuk Perolehan Terus    :
PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN FIZIKAL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUS SATELIT CIAST ILP KOTA BHARU KELANTAN 
 
 
TARIKH NOTIS                  : 28 Februari 2018 (Rabu)
 
TARIKH TUTUP                : 14 Mac 2018 (Rabu)
Masa Tutup                         : 12:00 tengahari

Tempat Penghantaran     :
 
 Dokumen perolehan terus boleh dihantar melalui serahan tangan ATAU melalui pos berdaftar ke alamat Program Perancangan dan Pembangunan Latihan, Aras 2, Blok J, Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST, Jalan Petani 19/1, 40300 Shah Alam, Selangor.
 
 
 
Tarikh Lawatan Tapak     : 4 Mac 2018 (Ahad)
Waktu Lawatan Tapak     : 10:00 PAGI
Lokasi Lawatan Tapak    : Pejabat CSC ILP Kota Bharu
Pertanyaan                         : En. Jafri 03-55438305
 
Hanya penama yang tertera di dalam sijil SPKK sahaja yang dibenarkan hadir.
 
Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;
1) Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori B. Pengkhususan B04
2) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)  yang belum tamat tempoh.
3) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Kota Bharu
 
 
Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/13/2018 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.
 
Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.