Text Size
         |  BM | ENG  |
Rabu, 19 December 2018
Rabu, 10 Rabi'ul-Akhir 1440


NOTIS PEROLEHAN TERUS
CIAST/UPPP/PT/19/2018
 
Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;
1) Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori B. Pengkhususan B04
2) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)  yang belum tamat tempoh.
3) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Petaling

 
 

Tajuk Perolehan Terus    :
PEROLEHAN TERUS KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KECIL BAGI BLOK A, C, D, J, M, N, DAN E DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR.
 
 
 
TARIKH NOTIS                  : 12 APRIL 2018
 
TARIKH TUTUP                : 19 APRIL 2018
Masa Tutup                         : 12:00 tengahari


Tempat Penghantaran     :
 
 Dokumen perolehan terus boleh dihantar melalui serahan tangan ATAU melalui pos berdaftar ke alamat Program Perancangan dan Pembangunan Latihan, Aras 2, Blok J, Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST, Jalan Petani 19/1, 40300 Shah Alam, Selangor.
 
 
 
Tarikh Lawatan Tapak     : 16 APRIL 2018
Waktu Lawatan Tapak     : 10:30 PAGI
Lokasi Lawatan Tapak         : LIF LOBBY BLOK J
Pertanyaan                              : En. Jafri 03-55438305
 
HANYA PENAMA YANG TERTERA DI DALAM SIJIL CIDB SAHAJA YANG DIBENARKAN HADIR
 
Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;
1) Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori B. Pengkhususan B04
2) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)  yang belum tamat tempoh.
3) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK)
Daerah Petaling


 

 
 
Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/19/2018 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.
 
Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.