Text Size
         |  BM | ENG  |
Rabu, 14 November 2018
Rabu, 05 Rabi'ul-Awwal 1440
 

NOTIS PEROLEHAN TERUS
CIAST/UPPP/PT/21/2018
 
Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;
i. Sijil Pendaftaran Syarikat (Maklumat Pemilik Masa Kini)
ii. Sijil Kementerian Kewangan 220301 (Perkhidmatan Penyelenggaraan Alat Hawa Dingin)

 
 
Tajuk Perolehan Terus:

 PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN UNIT PENYAMAN UDARA JENIS VRV SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUS SATELIT CIAST IKBN KEMASIK TERENGGANU
 
 
TARIKH NOTIS                  : 19 APRIL 2018
 
TARIKH TUTUP                : 26 APRIL 2018

 
Masa Tutup                         : 12:00 tengahari

Tempat Penghantaran     :
Dokumen perolehan terus boleh dihantar melalui serahan tangan ATAU melalui pos berdaftar ke alamat Pejabat CSC, IKBN Kemasik, KM. 19, 24200, Jalan Kemaman - Dungun, 24210 Kemasik, Terengganu 
 
 
Tarikh Lawatan Tapak     : 23 APRIL 2018
Waktu Lawatan Tapak     : 10:30 PAGI
Lokasi Lawatan Tapak    : Pejabat CSC IKBN Kemasik
Pertanyaan                         : En. Jafri 03-55438305 / En. Bizaisham 09-8640754
 
HANYA PENAMA YANG TERTERA DI DALAM SIJIL SSM SAHAJA YANG DIBENARKAN HADIR
 
Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;
i. Sijil Pendaftaran Syarikat (Maklumat Pemilik Masa Kini)
ii. Sijil Kementerian Kewangan 220301 (Perkhidmatan Penyelenggaraan Alat Hawa Dingin)

 
Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/21/2018 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.
 
Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.