Text Size
         |  BM | ENG  |
Rabu, 19 December 2018
Rabu, 10 Rabi'ul-Akhir 1440
Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal Bumiputera (di Negeri Selangor)  yang berdaftar dengan  Kementerian Kewangan di bawah KOD BIDANG seperti di bawah dan menepati kriteria kelayakan bagi menyertai sebut harga berikut :-
 
Bil. /
Tajuk Sebut Harga
Kod Bidang Pendaftaran Tarikh/Masa
 Tutup Sebut Harga
Tempat Serahan Dokumen Sebut Harga
CIAST(S) 700 - 5/2-17/2018
 
Sebutharga Bagi Menyediakan Perkhidmatan Kursus Project-Based Learning
Di Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Shah Alam, Selangor
 
 
Kementerian Kewangan
Kod Bidang:
 
221110
 
Tarikh tutup sebutharga :
Tarikh : 16 Mac 2018
Hari     : Jumaat
Masa  :  Sebelum jam
               12.00 tengahari
 
Dokumen sebutharga yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebut harga tidak akan dipertimbangkan
 
Peti Sebutharga,
 
Aras 2, Blok J,
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Jabatan Pembangunan Kemahiran,
Jalan Petani 19/1,
Seksyen 19,
40900 Shah Alam, Selangor

 
  1. Penyebutharga yang ingin menyertai sebut harga ini mestilah MUAT TURUN  Dokumen  Sebutharga dari laman sesawang CIAST (www.ciast.gov.my) bermula 09 Mac 2018 (Jumaat).
  2. Syarikat hendaklah menyerahkan tawaran sebut harga secara manual sebelum waktu dan tarikh tutup yang ditetapkan di atas.
  3. Sebarang pertanyaan lanjut mengenai dokumen sebut harga sila hubungi Encik Zahrin bin Abd  Latif 03-55438245  dan Pn. Haniza bt Burhan 03-55438240 (pertanyaan berkenaan Spesifikasi)