Text Size
         |  BM | ENG  |
Rabu, 19 December 2018
Rabu, 10 Rabi'ul-Akhir 1440
KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
 
Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal tempatan (di Negeri Selangor)  yang berdaftar dengan  Kementerian Kewangan di bawah KOD BIDANG seperti di bawah dan menepati kriteria kelayakan bagi menyertai sebut harga berikut :-

 
Bil. /
Tajuk Sebut Harga
Kod Bidang Pendaftaran Tarikh/Masa
 Tutup Sebut Harga
Tempat Serahan Dokumen Sebut Harga
CIAST(S) 700 - 5/2 - 6/2018
 
Sebutharga Bagi Menyediakan Perkhidmatan Kursus  Practical Financial And Marketing Strategy For Automotive – After Services Management di Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST),  Shah Alam, Selangor
 
Kementerian Kewangan
Kod Bidang:
 
221110
 
Tarikh tutup sebut harga:

Tarikh : 21 Mac 2018
Hari     : Rabu
Masa  :  Sebelum jam
               12.00 tengahari
 
Dokumen sebut harga yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebut harga tidak akan dipertimbangkan
 
Peti Sebutharga,
 
Aras 2, Blok J,
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Jabatan Pembangunan Kemahiran,
Jalan Petani 19/1,
Seksyen 19,
40900 Shah Alam, Selangor
 
 
  1. Penyebutharga yang ingin menyertai sebut harga ini mestilah MUAT TURUN  Dokumen  Sebutharga dari laman sesawang CIAST (www.ciast.gov.my) bermula 14 Mac  2018 (Rabu).

  2. Syarikat hendaklah menyerahkan tawaran sebut harga secara manual sebelum waktu dan tarikh tutup yang ditetapkan di atas.

  3. Sebarang pertanyaan lanjut  sila hubungi:

  •  Encik Zahrin bin And Latif 03-55438245 (pertanyaan berkenaan dokumen sebut harga)       
  •  Encik Hairul Shah Bin Mohd Sahli 03-55438412 (pertanyaan berkenaan Spesifikasi)