Text Size
         |  BM | ENG  |
Rabu, 19 December 2018
Rabu, 10 Rabi'ul-Akhir 1440
KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
 
 
Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal tempatan (di Negeri Selangor)  yang berdaftar dengan  Kementerian Kewangan di bawah KOD BIDANG seperti di bawah dan menepati kriteria kelayakan bagi menyertai sebut harga berikut :-
 
BIL. / TAJUK SEBUT
HARGA
KOD BIDANG PENDAFTARAN TARIKH & MASA TUTUP SEBUT HARGA TEMPAT SERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA
 
CIAST(S) 700-5/2-21/2018
 
SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN GUNA HABIS/ALAT GANTI KOMPUTER BAGI PROGRAM PEMBELAJARAN ELEKTRONIK & MULTIMEDIA DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR
 
 
 
 
 
 
210101
 
 
 
Tarikh : 20 April 2018
               (Jumaat)
Masa   : Sebelum jam
               12.00 tengahari
 
Dokumen sebut harga yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebut harga tidak akan dipertimbangkan
 
Peti Sebutharga,
 
Aras 2, Blok J,
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Jabatan Pembangunan Kemahiran,
Jalan Petani 19/1,
Seksyen 19,
40900 Shah Alam, Selangor
 
 

 

 
  1. Penyebutharga yang ingin menyertai sebut harga ini mestilah MUAT TURUN  Dokumen  Sebutharga dari laman sesawang CIAST (www.ciast.gov.my) bermula  16  April 2018  (Isnin).

  2. Syarikat hendaklah menyerahkan tawaran sebut harga secara manual sebelum waktu dan tarikh tutup yang ditetapkan di atas.

  3. Sebarang pertanyaan lanjut mengenai dokumen sebut harga sila hubungi : Puan Nor Azian Binti Jamaludin (03-5543 8242) dan pertanyaan berkenaan spesifikasi sila hubungi: Encik Norhisyam Bin Dasuki (03-55438358)