Text Size
         |  BM | ENG  |
Rabu, 19 December 2018
Rabu, 10 Rabi'ul-Akhir 1440
KENYATAAN TAWARAN
 
Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:
 
KETERANGAN TAWARAN :
SEBUTHARGA BAGI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN KURSUS EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR MANAGERS DI CIAST

JENIS TAWARAN : Terbuka
 
KOD BIDANG :
 
 
Kod
Bidang
Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 11 10
PERKHIDMATAN
GUNA TENAGA
KHIDMAT LATIHAN, TENAGA PENGAJAR DAN MODERATOR / NEGOTIATOR
 
TARIKH MULA TAWARAN : 12/10/2018
TARIKH TUTUP TAWARAN : 15/10/2018
TEMPOH SAH LAKU : 90
     LOKALITI : lokasi
Negeri SELANGOR
 
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.