Text Size
         |  BM | ENG  |
Rabu, 19 December 2018
Rabu, 10 Rabi'ul-Akhir 1440
KENYATAAN TAWARAN
 
Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan
KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:
 
KETERANGAN TAWARAN :
TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGINTEGRASI, MENGKONFIGURASI, MENGUJI-GUNA DAN MENTAULIAH PERALATAN LATIHAN " BUILDING AUTOMATION SYSTEM" DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN, JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

JENIS TAWARAN : Terbuka
 
KOD BIDANG :
 
 
Kod
Bidang
Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
14 05 02
PERALATAN
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK DAN
ELEKTRONIK
SISTEM, KOMPONEN
ELEKTRIK, ELEKTRONIK,
LAMPU DAN AKSESORI
KOMPONEN DAN
AKSESORI
ELEKTRIK/ELEKTRONIK
 
TARIKH MULA TAWARAN : 11/10/2018
TARIKH TUTUP TAWARAN : 08/11/2018
TEMPOH SAH LAKU : 90
     LOKALITI : lokasi
Negeri SELANGOR

Pembekal yang berminat adalah diwajibkan hadir ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan
berikut:

PERINCIAN TAKLIMAT:


                      
Perihal Tarikh / Masa Lokasi Pegawai Penyelaras Kehadiran Maksima
TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR,
MEMASANG, MENGINTEGRASI,
MENGKONFIGURASI, MENGUJI-GUNA DAN
MENTAULIAH PERALATAN LATIHAN "
BUILDING AUTOMATION SYSTEM" KE
PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN
KEMAHIRAN LANJUTAN, JABATAN
PEMBANGUNAN KEMAHIRAN,
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
 
18/10/2018
09:00 AM
 
BILIK
MESYUARAT
PPL,
TINGKAT 2,
BLOK J,
PUSAT
LATIHAN
PENGAJAR
DAN
KEMAHIRAN
LANJUTAN (CIAST), 40900 SHAH ALAM, SELANGOR
 
ROZAIDA
BINTI
ZAINON
@ MD
ALI

 
20

 
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.