Text Size
         |  BM | ENG  |
Rabu, 14 November 2018
Rabu, 05 Rabi'ul-Awwal 1440
KENYATAAN TAWARAN
 
Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan
KEMENTERIAN
dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:
KEWANGAN MALAYSIA

 
KETERANGAN TAWARAN :
SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN
MENGUJIGUNA UNINTERRUPT POWER SUPPLY (UPS), PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN
KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR
 
JENIS TAWARAN :
Terbuka


KOD BIDANG :
 
Kod
Bidang
Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
14 02 03
PERALATAN
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK DAN
ELEKTRONIK
STESEN JANAKUASA
ELEKTRIK DAN PERALATAN
GENERATOR/ALAT GANTI
DAN BATERI
ALAT PENYIMPAN
TENAGA DAN AKSESORI
 
TARIKH MULA TAWARAN :
26/10/2018
 
TARIKH TUTUP TAWARAN :
02/11/2018
 
TEMPOH SAH LAKU :
90
 
LOKALITI :
lokasi
 
Negeri
SELANGOR
 
Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih