SEBUTHARGA BAGI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN KURSUS MALAYSIA SMART FACTORY – OPERATION TECHNOLOGY (SENSOR ACTUATOR COMMUNICATION – BASIC) DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR

QUOTATION AND TENDER

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN KURSUS MALAYSIA SMART FACTORY – OPERATION TECHNOLOGY (SENSOR ACTUATOR COMMUNICATION – BASIC) DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 11 10 PERKHIDMATAN GUNA TENAGA KHIDMAT
LATIHAN,TENAGA
PENGAJAR DAN
MODERATOR/NEGOTIATOR

TARIKH MULA TAWARAN : 12/08/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 21/08/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois
yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit