SEBUT HARGA BAGI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PROGRAM THIRD COUNTRY TRAINING PROGRAMME (TCTP) BAGI KURSUS TRAIN THE TRAINER E-LEARNING

QUOTATION AND TENDER

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUT HARGA BAGI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN

PROGRAM THIRD COUNTRY TRAINING PROGRAMME (TCTP) BAGI KURSUS TRAIN THE TRAINER E-LEARNING

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 11 10 PERKHIDMATAN GUNA TENAGA KHIDMATLATIHAN,TENAGA

PENGAJAR DAN

MODERATOR/NEGOTIATOR

TARIKH MULA TAWARAN : 18/08/2021

TARIKH TUTUP TAWARAN : 26/08/2021

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri
SELANGOR
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.