EPROFILING

Pengenalan

Membangunkan Profil Kompetensi Pengajar TVET Kepada Agensi Di Bawah Program Pembangunan Pengajar Kemahiran (PPK) Tenaga Pengajar Dan Pegawai Latihan Vokasional Bagi Rancangan Malaysia Ke-11

Tujuan

Mengenalpasti jurang kompetensi pengajar TVET dengan kaedah yang sistematik supaya perancangan dan pelaksanaan latihan yang tepat dan berstruktur dikenalpasti dan dilaksanakan.

“Right Trainer, Right Training, Right Time”

Kitaran Aktiviti Pembangunan Profil Kompetensi Pengajar TVET

 

Bil Perkara / Pertandingan Tarikh Tempat Pencapaian
1. Pertandingan iCompEx’19  19-21 Mac 2019 Dewan Wawasan Jitra,Kedah

Emas,

dan Juara Inovasi Terbaik Kelas D (Throphy) serta RM 700.00

2. Pertandingan Inside 2019 29-30 April 2019  Universiti Malaya Gangsa
3. Pertandingan ITEX 2019 2- 4 Mei 2019 Kuala Lumpur Convention Centre: Perak

Anugerah Khas berbentuk (Throphy)  C.S. Lee Award 2019 (Environmental, Social & Governance Excellence) serta cek RM1,000.00

4. iCAN COMPETITION  24 Ogos 2019 Toronto, Canada

Emas,

Special Inventor award