PEROLEHAN TERUS BAGI PENYELENGGARAAN LANTAI JUBIN DAN LANTAI EPOXY SERTA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM SELANGOR.

NOTIS PEROLEHAN TERUS CIAST/UPPP/PT/30/2020 Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai; Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori B. Pengkhususan B13 @ B24 Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh. Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Petaling Tajuk Perolehan Terus     : PEROLEHAN TERUS BAGI PENYELENGGARAAN LANTAI JUBIN […]

Continue Reading