SEBUT HARGA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)

QUOTATION AND TENDER

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUT HARGA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod

Bidang

Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
21 01 04 ICT (INFORMATION

COMMUNICATION

TECHNOLOGY)

PERALATAN DAN

KELENGKAPAN

KOMPUTER,

PERKAKASAN DAN

KOMPONEN

SOFTWARE/SYSTEM

DEVELOPMENT/CUSTOMIZATION

AND MAINTENANCE

TARIKH MULA TAWARAN : 28/11/2022

TARIKH TUTUP TAWARAN : 09/12/2022

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.