PEROLEHAN TERUS BAGI PENYELENGGARAAN ASRAMA BLOK N, BLOK R, BLOK C, BLOK D SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM SELANGOR

DIRECT PURCHASE

NOTIS PEROLEHAN TERUS

CIAST/UPPP/PT/01/2020

Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;

1) Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori B. Pengkhususan B13 Pemasangan Jubin @ B24 Kerja Penyelenggaraan Bangunan

2) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)  yang belum tamat tempoh.

3) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Petaling

Tajuk Perolehan Terus       :

PEROLEHAN TERUS BAGI PENYELENGGARAAN ASRAMA BLOK N, BLOK R, BLOK C, BLOK D SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM SELANGOR

TARIKH NOTIS                    : 28 JANUARI 2020

TARIKH TUTUP                   : 5 FEBRUARI 2020

Masa Tutup                            : 12:00 tengahari

Tempat Penghantaran      : Peti Sebutharga, Aras 2, Blok J, Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan                                                             (CIAST), Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 40900 Shah Alam, Selangor

Tarikh Lawatan Tapak        : 31 JANUARI 2020

Waktu Lawatan Tapak         : 10:00 PAGI

Lokasi Lawatan Tapak        : Lif Lobi Blok J

Pertanyaan                             : MOHD JAFRI BIN JAAFAR

Telefon                                     : 03-55438305

HANYA PENAMA YANG TERTERA DALAM SIJIL CIDB SAHAJA DITERIMA

Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;

1) Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori B. Pengkhususan B13 Pemasangan Jubin @ B24 Kerja Penyelenggaraan Bangunan

2) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)  yang belum tamat tempoh.

3) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Petaling

Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/01/2020 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.

Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.

MUAT NAIK