SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN SATU (1) UNIT KENDERAAN PENUMPANG DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR

QUOTATION AND TENDER

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN SATU (1) UNIT KENDERAAN PENUMPANG DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod

Bidang

Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 15 03 PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KENDERAAN/JENTERA/KENDERAAN REKREASI

TARIKH MULA TAWARAN : 06/12/2022

TARIKH TUTUP TAWARAN : 13/12/2022

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.