MS ISO 9001:2015 FORMS

Support Procedure

NO. DOCUMENT FORM (.PDF) (.DOC / .DOCX  / .XSLS)
1. BK-S01-01 Borang Pendaftaran Kontraktor / Pembekal
2. BK-S01-02 Borang Penilaian Prestasi Kontraktor / Pembekal
3. BK-S01-03 Borang Ringkasan Prestasi Kontraktor / Pembekal
4. BK-S01-04 Borang Permohonan Perolehan Bekalan / Perkhidmatan / Kerja
5. BK-S02-02 Jadual Penyelenggaraan Pencegahan Komputer / Peralatan
6. BK-S03-01 Senarai Induk Dokumen Kualiti
7. BK-S03-02 Cadangan Pindaan Dokumen Kualiti
8. BK-S04-01 Borang Penghantaran Surat Bersetem
9. BK-S04-02 Penghantaran Surat Poslaju dan Berdaftar
10. BK-S05-01 Borang Analisa Keperluan Latihan
11. BK-S05-02 Borang Penilaian Keberkesanan Latihan Kakitangan
12. BK-S05-03 Pelan Latihan Tahunan CIAST
13. BK-S06-01 Borang Permohonan Ahli Perpustakaan
 
 

Improvement Procedure

BIL. DOKUMEN BORANG (.PDF) (.DOC / .DOCX  / .XSLS)
1. BK-P02-01 Borang Aduan / Cadangan / Pertanyaan
2. BK-P02-02 Laporan Siasatan Aduan / Cadangan / Pertanyaan Pelanggan
3. BK-P02-03 Rekod Aduan / Cadangan / Pertanyaan Pelanggan
4. BK-P03-01 Borang Ketidakpatuhan dan Tindakan Pembetulan / Pencegahan
5. BK-P04-01 Jadual Audit Kualiti Dalaman
6. BK-P04-02 Senarai Semak Audit Kualiti Dalaman
7. BK-P04-03 Laporan Ketidakpatuhan (LKTP)
8. BK-P04-04 Laporan Pemerhatian
9. BK-P04-05 Log Laporan Audit
10. BK-P04-06 Laporan Audit Kualiti Dalaman
11. BK-P04-07 Laporan Analisa Audit Kualiti Dalaman
12. BK-P07-01 Daftar Penilaian Risiko dan Peluang Peningkatan
 
 

Core Procedure

BIL. DOCUMENT FORM (.PDF) (.DOC / .DOCX  / .XSLS)
1. BK-T01-01 Jadual Perancangan Kursus Tahunan
2. BK-T01-02 Kalendar Latihan Kursus Modular
3. BK-T02-01 Borang Permohonan Kursus Modular
4. BK-T02-02 Surat Cadangan Kursus serta Sebutharga Kursus Modular
5. BK-T02-03 Borang Sebutharga Kursus Modular
6. BK-T02-04 Pengesahan Sebutharga Kursus Modular / Program Latihan Khas
7. BK-T02-05 Senarai Calon / Peserta Kursus Modular
8. BK-T02-06 Surat Penangguhan Kursus Modular
9. BK-T02-07 Surat Pembatalan Kursus Modular
10. BK-T02-08 Surat Tawaran Kursus Modular
11. BK-T02-09 Borang Pengesahan Kehadiran Kursus Modular
12. BK-T02-10 Borang Tempahan Makanan dan Minuman Kursus Modular
13. BK-T02-11 Borang Tempahan Asrama Kursus Modular
14. BK-T03-01 Perancangan Reka Bentuk / Kajian Semula Kursus Modular
15. BK-T03-02 Senarai Kursus Modular
16. BK-T04-01 Contoh Surat Cadangan serta Sebut Harga Kursus
17. BK-T04-02 Borang Sebut Harga Kursus
18. BK-T04-03 Borang Pengesahan Cadangan Kandungan serta Sebut Harga Kursus
19. BK-T04-04 Contoh Surat Tawaran Kursus
20. BK-T05-01 Borang Maklumat Pentauliahan CIAST
21. BK-T05-02 Borang Maklumat Pendaftaran SKM/PC
22. BK-T06-01 Senarai Semak Fail Kursus Modular / Customised
23. BK-T06-02 Senarai Semak Pengendalian Kursus
24. BK-T06-03 Borang Tempahan Fasiliti (Ruang)
25. BK-T06-04 Borang Permohonan Penggunaan Kenderaan Jabatan CIAST -
26. BK-T06-05 Borang Maklumat Peserta Kursus
27. BK-T06-06 Senarai Kehadiran Peserta
28. BK-T06-07 Laporan Kursus
29. BK-T07-01 Feedback Form of Course Effectiveness
30. BK-T07-02 Laporan Penilaian Keberkesanan Kursus
31. BK-T08-01 Surat Akuan Penerimaan Sijil Kursus Modular / Customised
32. BK-T08-02 Borang Kehilangan / Pembetulan Sijil / Rosak