PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA – KERJA BAIK PULIH UNIT PENYAMAN UDARA DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST ) SEKSYEN 19 SHAH ALAM, SELANGOR

NOTIS PEROLEHAN TERUS CIAST/UPPP/PT/04/2020 Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai; Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori M. Pengkhususan M01 Sistem Hawa Dingin dan pengedaran udara Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh. Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Petaling Tajuk Perolehan Terus       : PEROLEHAN TERUS […]

Continue Reading