RESKILLING

KURSUS

 KETERANGAN KURSUS

KATEGORI KURSUS PERINCIAN PESERTA SASARAN YURAN PENDAFTARAN YURAN KURSUS MOHON
RS (Reskilling) Kursus untuk meningkatkan kemahiran/ketrampilan tenaga pengajar dan Pegawai Latihan Vokasional Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA) supaya dapat menghasilkan sumber manusia mahir yang diperlukan oleh pihak industri secara lestari (sustainable) di samping memberi pendedahan dan penguasaan teknologi baru kepada tenaga pengajar. 18 Agensi ILKA sahaja di bawah program PPK:

 1. Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan (CIAST)
 2. Jabatan Tenaga Manusia, JTM
 3. Kementerian Belia dan Sukan, KBS
 4. MARA
 5. Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia
 6. Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia
 7. Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia
 8. Maktab Teknik Polis DiRaja Malaysia
 9. Angkatan Tentera Malaysia, ATM
 10. Jabatan Penjara Malaysia
 11. Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM
 12. Agensi Anti Dadah Kebangsaan, AADK
 13. Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)
 14. Center of Technical Excellence Sarawak
 15. Universiti Kuala Lumpur (UniKL)
 16. German-Malaysian Institute (GMI)
 17. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
 18. GIATMARA
Percuma Percuma

Untuk pertanyaan lanjut mengenai kursus yang dimohon , sila hubungi Pengurus Kursus atau Setiausaha Kursus yang berkenaan.

Sekiranya pegawai kami tidak dapat dihubungi, sila e-mel permasalahan anda kepada ekursus@ciast.gov.my