PROGRAM PEMBELAJARAN ELEKTRONIK & MULTIMEDIA

UNIT INFRASTRUKTUR RANGKAIAN & OPERASI Merancang, mengurus, menyelaras, memantau dan menyelenggara sistem dan perkakasan rangkaian LAN dan WLAN termasuk capaian ke internet Merancang, mengurus, menyelaras, memantau dan melaksanakan projek penyelenggaraan / perolehan sistem dan perkakasan rangkaian LAN dan WLAN Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau penyelengaraan pembaikan automasi pejabat, perkakasan ICT dan menguruskan perolehan bahan guna […]

Continue Reading