BORANG

Prosedur Sokongan

NO. DOCUMENT BORANG (.PDF) (.DOC / .DOCX  / .XSLS)
1. BK-S01-01 Borang Pendaftaran Kontraktor / Pembekal
2. BK-S01-02 Borang Penilaian Prestasi Kontraktor / Pembekal
3. BK-S01-03 Borang Ringkasan Prestasi Kontraktor / Pembekal
4. BK-S01-04 Borang Permohonan Perolehan Bekalan / Perkhidmatan / Kerja
5. BK-S02-02 Jadual Penyelenggaraan Pencegahan Komputer / Peralatan
6. BK-S03-01 Senarai Induk Dokumen Kualiti  
7. BK-S03-02 Cadangan Pindaan Dokumen Kualiti
8.

BK-S03-03 &

BK-S03-04

Dokumen di dalam simpanan Pegawai Kawalan Dokumen - -
9. BK-S04-01 Borang Penghantaran Surat Bersetem
10. BK-S04-02 Penghantaran Surat Poslaju dan Berdaftar
11. BK-S04-03 Borang Permohonan Pewujudan Fail Baharu
12. BK-S05-01 Borang Analisa Keperluan Latihan
13. BK-S05-02 Borang Penilaian Keberkesanan Latihan Kakitangan
14. BK-S05-03  Pelan Latihan Tahunan CIAST -
15 BK-S06-01 Borang Permohonan Ahli Perpustakaan

 

 

Prosedur Penambahbaikan

BIL. DOKUMEN BORANG (.PDF) (.DOC / .DOCX  / .XSLS)
1. BK-P02-01 Borang Aduan / Cadangan / Pertanyaan
2. BK-P02-02 Laporan Siasatan Aduan / Cadangan / Pertanyaan Pelanggan
3. BK-P02-03 Rekod Aduan / Cadangan / Pertanyaan Pelanggan
4. BK-P03-01 Borang Ketidakpatuhan dan Tindakan Pembetulan / Pencegahan
5. BK-P04-01 Jadual Audit Kualiti Dalaman
6. BK-P04-02 Senarai Semak Audit Kualiti Dalaman
7. BK-P04-03 Laporan Ketidakpatuhan (LKTP)
8. BK-P04-04 Laporan Pemerhatian
9. BK-P04-05 Log Laporan Audit
10. BK-P04-06 Laporan Audit Kualiti Dalaman
11. BK-P04-07 Laporan Analisa Audit Kualiti Dalaman
12. BK-P07-01

Daftar Penilaian Risiko dan Peluang Peningkatan

** Rekod lengkap Daftar Penilaian Risiko dan Peluang Peningkatan di simpan oleh Pegawai Risiko CIAST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur Teras

NO. DOKUMEN BORANG (.PDF) (.DOC / .DOCX / .XSLS)
1. BK-T01-01 Jadual Perancangan Kursus Tahunan
2. BK-T01-02 Kalendar Latihan Kursus Modular
3. BK-T02-01 Borang Permohonan Kursus Modular
4. BK-T02-02 Surat Cadangan serta Sebutharga Kursus 
5. BK-T02-04 Pengesahan Sebutharga Program Latihan 
6. BK-T02-05 Senarai Calon / Peserta Kursus 
7. BK-T02-08 Surat Tawaran Kursus 
8. BK-T02-09 Borang Pengesahan Kehadiran Kursus 
9. BK-T02-10 Borang Tempahan Makanan dan Minuman 
10. BK-T02-11 Borang Tempahan Asrama CIAST
11. BK-T03-01 Perancangan Reka Bentuk / Kajian Semula Kursus Modular
12. BK-T03-02 Senarai Kursus Modular
13. BK-T04-01 Contoh Surat Cadangan Kursus serta Sebut Harga Kursus
14. BK-T04-02 Sebut Harga Kursus
15. BK-T04-03 Pengesahan Sebut Harga Program Latihan
16. BK-T04-04 Contoh Surat Tawaran Kursus
17. BK-T05-01 Borang Maklumat Pentauliahan CIAST
18. BK-T05-02 Borang Maklumat Pendaftaran SKM/PC
19. BK-T06-01 Senarai Semak Fail Kursus Modular / Customised
20. BK-T06-02 Senarai Semak Pengendalian Kursus
21. BK-T06-03 Borang Tempahan Fasiliti (Ruang)
22. BK-T06-04 Borang Permohonan Penggunaan Kenderaan Jabatan CIAST -
23. BK-T06-05 Maklumat Peserta Kursus
24. BK-T06-06 Senarai Kehadiran Peserta
25. BK-T06-07 Laporan Kursus
26. BK-T07-01 Borang Maklumbalas Keberkesanan Kursus
27. BK-T07-02 Laporan Penilaian Keberkesanan Kursus
28. BK-T08-01 Surat Akuan Penerimaan Sijil Kursus Modular / Customised
29. BK-T08-02 Borang Kehilangan / Pembetulan Sijil / Rosak