MODULAR

KURSUS
KETERANGAN KURSUS
KATEGORI KURSUS PERINCIAN PESERTA SASARAN YURAN PENDAFTARAN YURAN KURSUS MOHON
Modular Kursus modular yang tertakluk kepada kalendar latihan tahunan yang dikeluarkan oleh setiap Program di CIAST. Terbuka kepada semua seperti berikut:
i. Sektor swasta atau industri
ii. Jabatan-jabatan kerajaan atau Badan-Badan Berkanun atau Syarikat
iii. Orang-orang perseorangan atau individu
Berbayar (semua sektor swasta / industri/ jabatan kerajaan/ badan-badan berkanun/ syarikat/ orang-orang perseorangan/ individu)
RM 30.00
Yuran kursus mengikut kadar yang ditetapkan bagi setiap kursus
Untuk pertanyaan lanjut mengenai kursus yang dimohon , sila hubungi Pengurus Kursus atau Setiausaha Kursus yang berkenaan.
Sekiranya pegawai kami tidak dapat dihubungi, sila e-mel permasalahan anda kepada ekursus@ciast.gov.my