PROGRAM PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN LATIHAN

BAHAGIAN PERANCANGAN, PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN Menyelaras & mengurus perolehan sebutharga dan tender Menyelaras & mengurus pelaksanaan  kontrak-kontrak bekalan, kerja dan perkhidmatan Menyelaras, memantau & melaksanakan peruntukan  kerja-kerja penyelengaraan fizikal dan bangunan UNIT PEMBANGUNAN PENGAJAR KEMAHIRAN DAN MODAL INSAN Menyelaras Program Pembangunan Kepakaran & Latihan Semula (Re-skilling) pengajar) Merancang &  Menyelaras latihan Kakitangan CIAST UNIT PEMBANGUNAN […]

Continue Reading