NOSS (DESCUM)

NOSS(DESCUM)

KURSUS PEMBANGUNAN NOSS (DESCUM)

PENGENALAN

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan kepada peserta mengenai :

 • Peranan Jabatan Pembangunan Kemahiran
 • Pembangunan NOSS melalui kaedah DESCUM
 • Kaedah dokumen Pakej NOSS

KANDUNGAN KURSUS

 1. Pengenalan JPK dan CIAST
 2. Pembangunan NOSS melalui kaedah DESCUM
  Occupational Structure (OS)
  Occupational Area Structure (OAS)
  Competency Profile Chart (CPC)
  Competency Profile (CP)
  Curriculum of Competency Unit (CoCU)
  Standard Practice (SP)
 3. Dokumen Pakej NOSS
KEMUDAHAN

Kursus ini adalah percuma.Penginapan dan makan minum disediakan.

KUMPULAN SASARAN
Personel yang terlibat dalam pembangunan atau pelulus kandungan NOSS ( Industry Lead Body/Syarikat/personel DPIN(JPK, PNOSS dsb.))

BENTUK PELAKSANAAN
Kuliah, Kerja berkumpulan, pembentangan hasil kerja.

MUAT TURUN

HUBUNGI KAMI: (T) 03-5543 8200   (F) 03-5543 8274 / 8397

Nama Pegawai Samb e-Mel (@ciast.gov.my)
En. Salim bin Amil  8299 salim
En. Mohd Yusri bin Pardi  8275 myusri
En. Mohd Ozahir bin Mat Palal  8286 ozahir
Pn. Mahani binti Mokhtar  8287 mahani
En. Mohd Khalid bin Aman  8261 mkhalid
Pn. Marsita binti Abdul Kadir  8288 marsita