PENILAIAN PPV

Sukacita pihak CIAST mempelawa mana-mana lantikan Personel Penilaian & Verifikasi (PPV) iaitu PPL-SLaPB, PPL-SLDN, PP-PPT dan PPL-PPT yang akan tamat tempoh pada tahun 2020 dan 2021 untuk memohon menyertai Sesi Penilaian Pembaharuan PPV Tahun 2020 mengikut zon  seperti jadual di bawah. Maklumat lengkap mengenai sesi penilaian ini boleh merujuk kepada PANDUAN PENILAIAN PEMBAHARUAN LANTIKAN PERSONEL PENILAIAN […]

Continue Reading