PENILAIAN PPV

Pengenalan Personel Penilaian Dan Verifikasi (PPV) merupakan individu yang memiliki pengetahuan, kemahiran dan berpengalaman luas dalam latihan kemahiran serta diperaku oleh Ketua Pengarah bagi menjalankan Penilaian dan Verifikasi Sistem Pensijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).  PPV juga berperanan dalam memastikan kualiti dan jaminan mutu pelaksanaan SPKM . Penilaian PPV Sesi Penilaian Pembaharuan Personel Penilaian Dan Verifikasi merupakan […]

Continue Reading