PENILAIAN PPV

1. Tujuan Penilaian Penilaian Pembaharuan Personel Penilaian Dan Verifikasi (PPV) adalah untuk memastikan pengetahuan dan kefahaman PPV dari segi panduan, peraturan, penugasan dan pelaksanaan adalah terkini sebelum memperbaharui lantikan. 2. Personel yang Layak Menduduki Penilaian PPV  yang  telah tamat atau akan tamat tempoh lantikan dan  ingin membuat pembaharuan adalah layak memohon untuk menduduki penilaian ini. […]

Continue Reading