TATACARA PERMOHONAN

KURSUS
  1. Pilih menu KURSUS > JANGKA PENDEK dan pilih MODULAR
  2. Maklumat jenis kursus dipaparkan. Klik pada MOHON untuk melihat katalog e-kursus.
  3. Klik pada KOD KURSUS
  4. Maklumat lanjut kursus dipaparkan. Sila lihat tarikh kursus.
  5. Pilih tarikh dan klik pada perkataan BUKA.
  6. Isikan nombor Mykad pemohon  .
  7.   Lengkapkan maklumat pemohon. Cetak surat dan borang permohonan dan tunggu emel pengesahan.