PEMBANGUN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN 

PEMBANGUN SOALAN

PENGENALAN

Kursus Pembangunan Soalan Latihan Kemahiran ini bertujuan memberi pendedahan kepada tenaga pengajar dan personel Pusat Bertauliah Awam dan Swasta mengikut kandungan kursus sebagai persediaan dan pemantapan sebelum melaksanakan bengkel pembangunan soalan.

KANDUNGAN KURSUS

1. Pengenalan CIAST dan JPK
2. Penilaian
3. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)
4. Soalan Penilaian Prestasi

KUMPULAN SASARAN

Terbuka dikalangan tenaga pengajar dan Personel Pentauliahan JPK (PP, PPD, PPB dsb.) yang terlibat dalam latihan di Pusat Bertauliah Awam dan Swasta

BENTUK PELAKSANAAN

Kuliah, kerja  berkumpulan, pembentangan hasil kerja.

KEMUDAHAN

Kursus ini adalah percuma. Penginapan dan makan minum disediakan

HUBUNGI KAMI

Nama Pegawai Samb e-Mel (@ciast.gov.my)
En. Salim bin Amil  8299 salim
En. Mohd Yusri bin Pardi  8275 myusri
En. Mohd Ozahir bin Mat Palal  8286 ozahir
Pn. Mahani binti Mokhtar  8287 mahani
En. Mohd Khalid bin Aman  8261 mkhalid
Pn. Marsita binti Abdul Kadir  8288 marsita