DOKUMEN MS ISO 9001:2015

Manual Kualiti
1. MK-CIAST Manual Kualiti MS ISO9001-2015
Prosedur Teras
2. PK-CIAST-T01 Perancangan Latihan Kursus Modular
3. PK-CIAST-T02 Pengurusan Peserta Kursus Modular
4. PK-CIAST-T03 Rekabentuk Kajian Semula Kursus Modular
5. PK-CIAST-T04 Pengurusan Peserta Customised
6. PK-CIAST-T05  Permohonan Pusat Bertauliah dan Pendaftaran SKM
7. PK-CIAST-T06 Pengurusan Penyampaian Kursus
8. PK-CIAST-T07 Penilain Keberkesanan Kursus
9. PK-CIAST-T08 Pengurusan Persijilan Kursus Modular dan Customised
Prosedur Sokongan
10. PK-CIAST-S01 Pengurusan Perolehan
11. PK-CIAST-S02 Pengurusan Penyelenggaraan
12. PK-CIAST-S03 Kawalan Dokumen
13. PK-CIAST-S04 Pengurusan Rekod
14. PK-CIAST-S05 Perancangan & Pengurusan Latihan Kakitangan
15. PK-CIAST-S06 Pengurusan Perpustakaan
Prosedur Penambahbaikan
16. PK-CIAST-P01 Kajian Semula Pengurusan
17. PK-CIAST-P02 Pengurusan Aduan Pelanggan
18. PK-CIAST-P03 Tindakan Pembetulan dan Pencegahan
19. PK-CIAST-P04 Pengurusan Audit Kualiti Dalaman
20. PK-CIAST-P05 Penyediaan Belanjawan Tahunan
21. PK-CIAST-P06 Kawalan ke atas Penyampaian Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Ditetapkan
22. PK-CIAST-P07 Pengurusan Risiko dan Peluang Penambahbaikan

Daftar Risiko