WIM

WIM

PENGENALAN

Kursus Pembangunan WIM ini bertujuan memberi pendedahan kepada tenaga pengajar dan personel Pusat Bertauliah Awam dan Swasta mengikut kandungan kursus sebagai persediaan dan pemantapan sebelum melaksanakan bengkel pembangunan WIM.

KANDUNGAN KURSUS

  1. Pengenalan CIAST dan JPK
  2. Pengenalan NOSS
  3. Jadual dalam Pembangunan WIM
  4. Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) Teori dan Amali

KUMPULAN SASARAN

Terbuka dikalangan tenaga pengajar dan Personel Pentauliahan JPK (PP, PPD, PPB dsb.) yang terlibat dalam latihan di Pusat Bertauliah Awam dan Swasta BENTUK PELAKSANAAN Kuliah, kerja berkumpulan dan pembentangan hasil kerja.

KEMUDAHAN

Kursus ini adalah percuma. Penginapan dan makan minum disediakan.

MUAT TURUN

HUBUNGI KAMI 

Nama Pegawai Samb e-Mel (@ciast.gov.my)
En. Salim bin Amil  8299 salim
En. Mohd Yusri bin Pardi  8275 myusri
En. Mohd Ozahir bin Mat Palal  8286 ozahir
Pn. Mahani binti Mokhtar  8287 mahani
En. Mohd Khalid bin Aman  8261 mkhalid
Pn. Marsita binti Abdul Kadir  8288 marsita