Pertanyaan dan Aduan

ORANG AWAM

Sebarang pertanyaan dan aduan berkaitan PPKSPP boleh dikemukakan melalui :

ppkspp@ciast.gov.my berkaitan dengan jawatan PPB, PPD, PP, PP-Modular, PPB-SLDN, Coach dan Pengajar SLDN
ppv@ciast.gov.my berkaitan dengan jawatan PPL-SLaPB, PPL-SLDN, PPL-PPT, PPL Kendiri, PP-PPT Kendiri, FB DESCUM, FB WIM, FB Soalan dan CUDBAS Leader

Atau

Aduan Pengguna

Perhatian : Sila nyatakan nama, no. kad pengenalan, kod & nama PB, pertanyaan / aduan / masalah dan gambar (jika berkaitan) bagi tujuan semakan rekod agar maklumbalas dapat diberikan dengan jelas.