LSI & PKI

LSI & PKI

Latihan Sangkutan Industri (LSI)

NOTA : Pelaksanaan Bermula 1 MAC SEHINGGA 31 OKTOBERĀ 

Satu program penempatan pengajar kemahiran di industri (firma/syarikat perniagaan/institut latihan) bagi memberi pendedahan persekitaran kerja yang sebenar secara terancang dan diselia oleh pegawai yang dipertanggungjawabkan di industri.

Tempoh pelaksanaan LSI adalah antara 30 hari ā€“ 89 hari dan juga boleh dijalankan secara berfasa (Maksimum 3 Fasa). Ia boleh dilaksanakan didalam stesen (<25km) atau diluar stesen (>25km) serta keutamaan adalah didalam stesen.

Firma boleh terdiri daripada Agensi Swasta atau Kerajaan dan hanya satu firma sahaja boleh dilaksanakan sepanjang tahun pelaksanaan.

Pemilihan bidang kompetensi hendaklah merujuk kepada sistem TiPS pegawai yang ingin memohon bersama abiliti ā€“abiliti yang bersesuaian.

Permohonan hendaklah mendapat kelulusan Ketua Jabatan dan menggunakan sistem TiPS.

Satu kaedah latihan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pengajar. Program mendapatkan khidmat Pengajar Industri (PI) dalam bidang kemahiran/TVET untuk aktiviti berbentuk ceramah, syarahan, seminar, tutorial, demonstrasi serta latihan singkat dan lain-lain yang bersesuaian.

Penceramah iaitu Pengajar Industri (PI) boleh terdiri daripada penjawat awam, swasta atau pesara. Tempoh pelaksanaan PKI adalah minimum 1 jam @ maksimum 6 jam/hari serta maksimum 3 hari/18 jam utk satu-satu tempoh PKI.

Elaun penceramah akan dibayar berdasarkan kelayakkan sijil (Swasta dan Pesara) atau mengikut gred semasa (penjawat awam)

Pemilihan bidang kompetensi hendaklah merujuk kepada sistem TiPS bersama abiliti ā€“abiliti yang bersesuaian.

Permohonan boleh dilakukan oleh Admin Institut (AI) atau Admin Agensi (AA) yang berkenaan didalam sistem TiPS.