DUAL SISTEM (SLDN)

SLDN
KALENDAR LATIHAN

AKTIVITI PEMBANGUNAN DAN PEMANTAPAN PERSONNEL SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL OLEH CIAST 2020

 

Bil

Aktiviti

Kategori

Siri / Pakej

Tarikh

Wilayah

Mohon melalui sistem ekursus CIAST

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus National Dual Training System (NDTS) Trainer Training Progrrmme 

–          30 pax/siri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awam/Swasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2-6 Mac 2020

Tengah

 

 

 

MOHON

2

2-6 Mac 2020

Sabah

3

23-27 Mac 2020

Utara

4

23-27 Mac 2020

Selatan

5

30 Mac – 3 April 2020

Timur

6

13-17 April 2020

Sarawak

7

8-12 Jun 2020

Selatan

8

8-12 Jun 2020

Tengah

9

6-10 Julai 2020

Sabah

10

6-10 Julai 2020

Timur

11

10-14 Ogos 2020

Sarawak

12

10-14 Ogos 2020

Utara

13

21-25 September 2020

Tengah

14

5-9 Oktober 2020

Sabah

2

Kursus National Dual Training System (NDTS) Coach Training Programme

–          30 pax/siri

Awam/Swasta

1

2-5 Mac 2020

Tengah

2

2-5 Mac 2020

Sabah

3

23-26 Mac 2020

Selatan

4

30 Mac – 2 April 2020

Utara

5

30 Mac – 2 April 2020

Timur

6

13-16 April 2020

Tengah

7

13-16 April 2020

Sarawak

8

8-11 Jun 2020

Utara

9

8-11 Jun 2020

Selatan

10

6-9 Julai 2020

Tengah

11

6-9 Julai 2020

Selatan

12

20-24 Julai 2020

Sarawak

13

10-13 Ogos 2020

Timur

14

10-13 Ogos 2020

Utara

15

21-24 September 2020

Tengah

16

21-24 September 2020

Selatan

17

5-8 Oktober 2020

Sabah

18

5-8 Oktober 2020

Sarawak

19

19-22 Oktober 2020

Selatan

4

Kursus Induksi SLDN

–          40 pax/siri

Awam/Swasta

1

10 Mac 2020

Utara

2

12 Mac 2020

Timur

3

12 Mac 2020

Tengah

4

12 Mac 2020

Sabah

5

24 Mac 2020

Sarawak

6

24 Mac 2020

Selatan

7

24 Mac 2020

Tengah

8

7 April 2020

Tengah

9

7 April 2020

Utara

10

9 April 2020

Selatan

11

9 April 2020

Sabah

12

16 Jun 2020

Sarawak

13

16 Jun 2020

Tengah

14

18 Jun 2020

Utara

15

18 Jun 2020

Selatan

16

23 Jun 2020

Selatan

17

30 Jun 2020

Tengah

18

30 Jun 2020

Selatan

19

2 Julai 2020

Sabah

20

2 Julai 2020

Timur

21

15 Julai 2020

Utara

22

15 Julai 2020

Tengah

23

17 Julai 2020

Sarawak

24

17 Julai 2020

Tengah

25

4 Ogos 2020

Tengah

26

4 Ogos 2020

Utara

27

4 Ogos 2020

Sabah

28

4 Ogos 2020

Selatan

29

8 September 2020

Selatan

30

8 September 2020

Tengah

31

8 September 2020

Sabah

32

29 September 2020

Tengah

33

29 September 2020

Selatan

34

1 Oktober 2020

Sarawak

35

1 Oktober 2020

Timur

36

13 Oktober 2020

Sabah

37

13 Oktober 2020

Utara

38

15 Oktober 2020

Selatan

39

15 Oktober 2020

Tengah

40

20 Oktober 2020

Selatan

NOTA:Tarikh dan tempat mungkin berubah mengikut kesesuaian pada hari perlaksanaan.Untuk pertanyaan lanjut mengenai kursus yang dimohon , sila hubungi Pengurus Kursus atau Setiausaha Kursus yang berkenaan.

Sekiranya pegawai kami tidak dapat dihubungi, sila e-mel permasalahan anda kepada ekursus@ciast.gov.my

Muat Turun :
Jadual Kursus Coach
Jadual kursus Trainer
Jadual Kursus SLDN

Borang Maklumat Peserta Kursus – Perlu dihantar semasa sesi pendaftaran bersama salinan kad pengenalan