DUAL SISTEM (SLDN)

SLDN
KALENDAR LATIHAN
AKTIVITI PEMBANGUNAN DAN PEMANTAPAN PERSONNEL SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL OLEH CIAST 2019
Bil Aktiviti Kategori Siri/ Pakej Tarikh Wilayah Mohon
1 Kursus National Dual Training System (NDTS) Trainer Training Progrrmme   -30 pax/siri Swasta/ Awam 1 4-8 Mac 2019 Selatan MOHON
2 4-8 Mac 2019 Tengah
3 18-22 Mac 2019 Sabah
4 18-22 Mac 2019 Sarawak
5 1-5 April 2019 Utara
6 1-5 April 2019 Timur
7 15-19 April 2019 Tengah
8 15-19 April 2019 Selatan
9 24-28 Jun 2019 Sarawak
10 24-28 Jun 2019 Sabah
11 8-12 Julai 2019 Timur
12 8-12 Julai 2019 Utara
13 22-26 Julai 2019 Sabah
14 22-26 Julai 2019 Sarawak
15 5-9 Ogos 2019 Selatan
16 5-9 Ogos 2019 Tengah
17 19-23 Ogos 2019 Utara
18 19-23 Ogos 2019 Timur
19 23-27 September 2019 Tengah
20 23-27 September 2019 Sabah
21 7-11 Oktober 2019 Sabah
22 7-11 Oktober 2019 Selatan
23 21-25 Oktober 2019 Tengah
24 21-25 Oktober 2019 Utara
2 Kursus Kursus National Dual Training System(NDTS) Coach Training -30 pax/siri Swasta/Awam 1 4-7 Mac 2019 Sabah
2 11-14 Mac 2019 Sarawak
3 18-21 Mac 2019 Selatan
4 18-21 Mac 2019 Tengah
5 1-4 April 2019 Utara
6 1-4 April 2019 Timur
7 15-18 April 2019 Sabah
8 15-18 April 2019 Sarawak
9 10-13 Jun 2019 Selatan
10 10-13 Jun 2019 Tengah
11 24-27 Jun 2019 Utara
12 24-27Jun 2019 Timur
13 8-11 Julai 2019 Sabah
14 8-11 Julai 2019 Sarawak
15 22-25 Julai 2019 Selatan
16 22-25 Julai 2019 Tengah
17 5-8 Ogos 2019 Utara
18 5-8 Ogos 2019 Timur
19 19-22 Ogos 2019 Sabah
20 19-22 Ogos 2019 Sarawak
21 23-26 September 2019 Selatan
22 23-26 September 2019 Tengah
23 7-10 Oktober 2019 Utara
24 7-10 Oktober 2019 Timur
25 21-24 Oktober 2019 Sabah
26 21-24 Oktober 2019 Sarawak
27 4-7 November 2019 Selatan
28 4-7 November 2019 Tengah
3 Kursus Induksi SLDN-50 pax/siri Swasta/ Awam 1 5 Mac 2019 Tengah
2 12 Mac 2019 Utara
3 12 Mac 2019 Selatan
4 12 Mac 2019 Timur
5 12 Mac 2019 Sabah
6 16 April 2019 Utara
7 23 April 2019 Tengah
8 23 April 2019 Timur
9 23 April 2019 Sarawak
10 23 April 2019 Sabah
11 25 Jun 2019 Selatan
12 2 Julai 2019 Tengah
13 2 Julai 2019 TImur
14 2 Julai 2019 Utara
15 2 Julai 2019 Sarawak
16 23 Julai 2019 Sabah
17 30 Julai 2019 Tengah
18 30 Julai 2019 Timur
19 30 Julai 2019  Selatan
20 30 Julai 2019 Sarawak
21 3 September 2019 Sarawak
22 10 September 2019 Utara
23 10 September 2019 Tengah
24 10 September 2019 Selatan
25 10 September 2019 Sabah
26 8 Oktober 2019 Timur
27 15 Oktober 2019 Sabah
28 15 Oktober 2019 Sarawak
29 15 Oktober 2019 Utara
30 15 Oktober 2019 Selatan
31 22 Oktober 2019 Utara
32 29 Oktober 2019 Tengah
33 29 Oktober 2019 Timur
34 29 Oktober 2019 Sabah

NOTA:Tarikh dan tempat mungkin berubah mengikut kesesuaian pada hari perlaksanaan.Untuk pertanyaan lanjut mengenai kursus yang dimohon , sila hubungi Pengurus Kursus atau Setiausaha Kursus yang berkenaan.

Sekiranya pegawai kami tidak dapat dihubungi, sila e-mel permasalahan anda kepada ekursus@ciast.gov.my

Muat Turun :
Jadual Kursus Coach
Jadual kursus Trainer
Jadual Kursus SLDN

Borang Maklumat Peserta Kursus – Perlu dihantar semasa sesi pendaftaran bersama salinan kad pengenalan