PANDUAN

STAF
KATEGORI PANDUAN SUMBER
UMUM Panduan Majlis Bersama Jabatan JPA
Panduan Etiket dan Protokol JPA
Garis Panduan Proses Kerja MAMPU
Etika Penggunaan Media Sosial dalam Sektor Awam   MAMPU
CIAST Laporan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) CIAST
KEWANGAN Senarai Matrik Tangga Gaji SSM JPA
Panduan Penggunaan Penjenisan Kod Hasil & Perbelanjaan Lampiran PP. Bil 5/2004
ICT Panduan Keselamatan ICT CIAST
Panduan Penggunaan Internet & E-mel di Agensi Kerajaan JPM
Panduan Penggunaan Kad Pintar Kerajaan Elektronik 3.0 GITN
Panduan Penggunaan E-mel Zimbra
HRMIS Permohonan Cuti ‘Online’ CIAST
Penggunaan Modul LNPT

CIAST
Penggunaan Modul SKT

CIAST
Penggunaan Isytihar Harta ‘Online’

CIAST
Semakan Cuti ‘Online’ dan GCR CIAST
SPS Kelulusan Permohonan Pengeluaran Barang CIAST
Permohonan Pengeluaran Barang