PENILAIAN PPV

PENILAIAN PPL

1. Tujuan Penilaian

Penilaian Pembaharuan Personel Penilaian Dan Verifikasi (PPV) adalah untuk memastikan pengetahuan dan kefahaman PPV dari segi panduan, peraturan, penugasan dan pelaksanaan adalah terkini sebelum memperbaharui lantikan.

2. Personel yang Layak Menduduki Penilaian

PPV  yang  telah tamat atau akan tamat tempoh lantikan dan  ingin membuat pembaharuan adalah layak memohon untuk menduduki penilaian ini.  Personel Penilaian Dan Verifikasi yang terlibat adalah terdiri daripada Empat (4) jawatan lantikan iaitu;

i. PPL-SLaPB : Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Program Bertauliah;

ii. PPL-SLDN : Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Dual Nasional;

iii. PP-PPT : Pegawai Penilai Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu;

iv. PPL-PPT : Pegawai Pengesah Luaran Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu;

3. Tempoh Layak Memohon

Sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelum tamat tempoh lantikan atau telah tamat tempoh.

4. Tatacara Membuat Permohonan

PPV yang berkelayakan perlu membuat permohonan secara atas talian www.myspike.my dengan merujuk kepada pautan:

Pengguna>Permohonan Pengguna>Klik Kursus Induksi>Mohon Kursus Induksi>Pilih “Penilaian Pembaharuan PPV’>Papar Senarai Kursus>  dengan memilih siri penilaian mengikut zon wilayah yang hampir dengan tempat tinggal PPV.

5. Tawaran dan Pengesahan Kehadiran

PPV yang berjaya akan dimaklumkan melalui MySPIKE dan emel. PPV perlu membaca dan memahami setiap kandungan dan lampiran yang disertakan dengan teliti. PPV juga dikehendaki membuat pengesahan kehadiran seperti dinyatakan bersama surat tawaran.

Untuk makluman lanjut mengenai sesi penilaian, sila baca:

PANDUAN PENILAIAN PEMBAHARUAN LANTIKAN PERSONEL PENILAIAN & VERIFIKASI (PPV)