PENILAIAN PPV

PENILAIAN PPL

Sukacita pihak CIAST mempelawa mana-mana lantikan Personel Penilaian & Verifikasi (PPV) iaitu PPL-SLaPB, PPL-SLDN, PP-PPT dan PPL-PPT yang akan tamat tempoh pada tahun 2020 dan 2021 untuk memohon menyertai Sesi Penilaian Pembaharuan PPV Tahun 2020 mengikut zon  seperti jadual di bawah. Maklumat lengkap mengenai sesi penilaian ini boleh merujuk kepada PANDUAN PENILAIAN PEMBAHARUAN LANTIKAN PERSONEL PENILAIAN & VERIFIKASI (PPV)

Bil Zon Wilayah Tarikh Sesi Penilaian * Lokasi Sesi* Tarikh Tutup Permohonan
1. Tengah2 Julai 2020 (Minggu ke-2) CIAST Shah Alam 12-Jun-2020
2. Selatan2 Julai 2020 (Minggu ke-3) CSC ADTEC Melaka, JPK Wilayah Selatan 12-Jun-2020
3. Utara2 Ogos 2020 (Minggu ke-2) CSC ADTEC Taiping, CSC Kepala Batas, CSC Bukit Tangga 10-Julai-2020
4. Timur2 Ogos 2020 (Minggu ke-4) CSC ILP Marang, CSC ILP Kota Bharu, CSC Kemasik 10-Julai-2020
5. Sabah2 Sept 2020 (Minggu ke-2) JPK Wilayah Sabah 11-Ogos-2020
6. Sarawak2 Sept 2020 (Minggu ke-4) JPK Wilayah Sarawak 11-Ogos-2020
* Tertakluk kepada perubahan. Sila mohon DI SINI 
Nota: Tuan/puan dinasihatkan untuk memilih di zon wilayah yang paling hampir dengan alamat rumah tuan/puan kerana tuntutan TNT adalah tanggungjawab tuan/puan atau agensi tuan/puan sendiri dan bukti penghantaran permohonan tidak sah sebagai pengesahan kehadiran. Keutamaan tawaran akan merujuk kepada kelayakan pemohon dan nombor ID permohonan yang terawal.