PERSONEL PENILAIAN DAN VERIFIKASI (PPV)

PERSONEL PENILAIAN DAN VERIFIKASI (PPV) SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA (SPKM)

Panduan dan Syarat Permohonan Perakuan Personel Penilaian Dan Verifikasi (PPV) Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) telah diluluskan bagi mengantikan Panduan Permohonan Pendaftaran Direktori Pakar Industri Negara (DPIN).

Panduan ini berkuatkuasa pada 05 November 2018 dan dengan berkuat kuasanya panduan ini, maka panduan yang terdahulu adalah terbatal.

STRUKTUR PERSONEL PENILAIAN DAN VERIFIKASI (PPV) SPKM

Personel Penilaian Dan Verifikasi (PPV) adalah individu yang diperaku oleh Ketua Pengarah untuk menjalankan Penilaian dan Verifikasi Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).

Rajah 1: Asas Penilaian, Kaedah Persijilan dan Persijilan dalam SPKM

 

PPV berperanan sebagai personel penilaian dan verifikasi luaran yang bertanggungjawab dalam jaminan mutu pelaksanaan SPKM. PPV boleh diperaku di kalangan personel yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan berpengalaman luas dalam bidang dimohon. Terdiri daripada;

 1. PPL-SLaPB : Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Program Bertauliah;
 2. PPL-SLDN : Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Dual Nasional;
 3. PP-PPT : Pegawai Penilai Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu;
 4. PPL-PPT : Pegawai Pengesah Luaran Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu;

 

Rajah 2: Struktur Personel Penilaian dan Verifikasi (PPV) SPKM bagi tiga kaedah persijilan

SYARAT PERSONEL PENILAIAN DAN VERIFIKASI (PPV)

Syarat dan kelayakan personel adalah tertakluk kepada Panduan dan Syarat Permohonan Perakuan Personel Penilaian Dan Verifikasi (PPV) Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) yang sedang berkuat kuasa.

Berikut merupakan syarat mengikut perakuan;

PPL-SLaPB

1.

Warganegara Malaysia;

2.

Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dalam bidang kemahiran dimohon;

3.

Lulus Kursus Induksi PP-PPD-PPB;

4.

Lulus Kursus Induksi PPL;dan

5.

Memiliki kelayakan kemahiran berikut bagi bidang yang ingin dimohon;

 

 1. SKM 1,2,3 - sekurang-kurangnya SKM Tahap 3 dalam bidang yang dimohon
 2. DKM  - sekurang-kurangnya DKM/ Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan dalam bidang dimohon
 3. DLKM - sekurang-kurangnya DLKM/ Ijazah yang diiktiraf oleh Kerajaan dalam bidang dimohon

 

PPL-SLaPB (I-031-3, I-031-4, I-031-5)

1.

Warganegara Malaysia;

2.

Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dalam bidang kemahiran dimohon;

3.

Lulus Kursus Induksi PP-PPD-PPB;

4.

Lulus Kursus Induksi PPL;dan

5.

Memiliki kelayakan kemahiran berikut bagi bidang yang ingin dimohon;

 

a.    SKM 3 - I-031-3

b.    DKM  - I-031-4

c.    DLKM - I-031-5

6.

Pemohon yang memohon program berkaitan Operasi Latihan Vokasional (VTO, VTE dan VTM) hendaklah memenuhi syarat tambahan berikut ;

 

a.    Vocational Training Operation (VTO). Salah satu kelayakan berikut;

-     mempunyai pengalaman mengajar program VTO melebihi 2 tahun atau

-     mengajar mana-mana bidang kemahiran di PB JPK melebihi 5 tahun.

 

b.    Vocational Education & Training Implementation (VTE). Salah satu kelayakan berikut ;

-    mempunyai pengalaman mengajar program VTE melebihi 2 tahun atau

-    menyelia dan mengurus program kemahiran di PB JPK melebihi 5 tahun

 

c.    Vocational Education & Training Management (VTM). Salah satu kelayakan berikut ;

-     mempunyai pengalaman mengajar program VTM melebihi 2 tahun atau

-     menyelia dan mengurus program kemahiran di PB JPK melebihi 5 tahun

 

PPL-SLDN

1.

Warganegara Malaysia;

2.

Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dalam bidang kemahiran dimohon;

3.

Hadir Kursus Induksi SLDN;

4.

Lulus Kursus Induksi PPL;dan

5.

Memiliki kelayakan kemahiran berikut;

 

 1. SKM 1,2,3 - sekurang-kurangnya SKM Tahap 3 dalam bidang dimohon
 2. DKM  - sekurang-kurangnya DKM/ Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan dalam bidang dimohon
 3. DLKM - Sekurang-kurangnya DLKM/ Ijazah yang diiktiraf oleh Kerajaan dalam bidang dimohon

 

 NOTA:

Tiada perakuan PPL-SLDN bagi program berikut:

 1. Program berkaitan Operasi Latihan Vokasional (VTO, VTE dan VTM)
 2. Program berkaitan Pemandu Pelancong

 

PP-PPT

1.

Warganegara Malaysia;

2.

Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dalam bidang kemahiran dimohon;

3.

Lulus Kursus Induksi PP-PPT;

4.

Memiliki kelayakan kemahiran berikut;

 

 1. SKM 1,2,3 - sekurang-kurangnya SKM Tahap 3 dalam program yang dimohon
 2. DKM  - Sekurang-kurangnya DKM dalam program yang dimohon 
 3. DLKM - Sekurang-kurangnya DLKM dalam program yang dimohon

5.

Berada pada peringkat penyeliaan/ pengurusan/ professional bagi program Tahap 4 dan Tahap 5

 

PP-PPT (I-031-3, I-031-4, I-031-5)

1.

Warganegara Malaysia;

2.

Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dalam bidang kemahiran dimohon;

3.

Lulus Kursus Induksi PP-PPT;

4.

Memiliki kelayakan kemahiran berikut;

 

 1. SKM 1,2,3 - I-031-3
 2. DKM  - I-031-4
 3. DLKM - I-031-5

5.

Pemohon yang memohon program berkaitan Operasi Latihan Vokasional (VTO, VTE dan VTM) hendaklah memenuhi syarat tambahan berikut ;

 

a.    Vocational Training Operation (VTO). Salah satu kelayakan berikut;

 • mempunyai pengalaman mengajar program VTO melebihi 2 tahun atau
 • mengajar mana-mana bidang kemahiran di PB JPK melebihi 5 tahun.

 

b.    Vocational Education & Training Implementation (VTE). Salah satu kelayakan berikut;

 • mempunyai pengalaman mengajar program VTE melebihi 2 tahun atau
 • menyelia dan mengurus program kemahiran di PB JPK melebihi 5 tahun

 

c.    Vocational Education & Training Management (VTM). Salah satu kelayakan berikut ;

 • mempunyai pengalaman mengajar program VTM melebihi 2 tahun atau
 • menyelia dan mengurus program kemahiran di PB JPK melebihi 5 tahun

 

PPL-PPT*

1.

Warganegara Malaysia;

2.

Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dalam bidang kemahiran dimohon;

3.

Telah diperaku dan masih sah tempoh perakuan sebagai PP-PPT

4.

Mempunyai pengalaman sebagai PP-PPT ≥ 2 tahun

5.

Telah membuat penilaian portfolio PPT ≥ 30 portfolio

6.

Berada pada peringkat penyeliaan / pengurusan /professional bagi program Tahap 4 dan Tahap 5

 

NOTA:

Tiada perakuan PPL-PPT bagi program berkaitan Operasi Latihan Vokasional (VTO, VTE dan VTM)

PROSEDUR PERMOHONAN

Semua urusan Permohonan Personel Penilaian dan Verifikasi (PPV) (Personel Baru, Tambah Jawatan, Tambah Program dan Pembaharuan) hendaklah dibuat secara ATAS TALIAN melalui URL https://www.myspike.my/  dan memuat naik dokumen seperti jadual di bawah dalam format PDF mengikut jenis jawatan yang dimohon.

 PERSONAL BARU

BIL

DOKUMEN SOKONGAN PERSONAL BARU

PPL-SLaPB

PPL-SLaPB (VTO/E/M)

PPL-SLDN

PP- PPT

PP- PPT (VTO/E/M)

1.

Kad Pengenalan

2.

Bukti pengalaman 10 tahun dalam bidang yang dipohon

3.

Sijil Induksi PP-PPD-PPB

 

 

 

4.

Sijil Induksi PPL

 

 

5.

Sijil Induksi PP-PPT

           

 

 

6.

Sijil Induksi SLDN

 

 

 

 

7.

SKM/ DKM/ DLKM/ DPV/ DLPV/ Kelayakan Kemahiran berkaitan

8.

Sijil akademik dengan bukti pengalaman berkaitan

9.

Bukti pengalaman mengajar VTO/VTE/VTM ≥ 2 tahun

 

 

 

10.

Bukti pengalaman mengajar bidang kemahiran di PB JPK ≥ 5 tahun

 

 

 

11.

Bukti menyelia dan mengurus kemahiran (VTE/ VTM)

 

 

 

12.

Bukti pencapaian/ pengiktirafan /anugerah / projek kemahiran /pertandingan /perlesenan / badan professional

13.

Borang kebenaran majikan   (Borang PPV/CIAST-B001/12-2018)

14.

Borang Akuan Pengesahan Pengalaman

15.

Borang Akuan Pemilik Perniagaan

16.

Resume (2 mukasurat)

 

TAMBAH JAWATAN  

BIL

DOKUMEN SOKONGAN TAMBAH JAWATAN

PPL-SLaPB

PPL-SLaPB (VTO/E/M)

PPL-SLDN

PP- PPT

PP- PPT (VTO/ E/ M)

PPL- PPT

1.

Bukti pengalaman 10 tahun dalam bidang yang dipohon

2.

Sijil Induksi PP-PPD-PPB

 

 

 

 

3.

Sijil Induksi PPL

 

 

 

4.

Sijil Induksi PP-PPT

           

 

 

5.

Sijil Induksi SLDN

 

 

 

 

 

6.

SKM/ DKM/ DLKM/ DPV/ DLPV/ Kelayakan Kemahiran berkaitan

7.

Sijil akademik dengan bukti pengalaman berkaitan

8.

Bukti pengalaman mengajar VTO/VTE/VTM ≥ 2 tahun

 

 

 

 

9.

Bukti pengalaman mengajar  kemahiran di PB JPK ≥ 5 tahun

 

 

 

 

10.

Bukti menyelia & mengurus kemahiran (VTE/ VTM)

 

 

 

 

11.

Bukti pencapaian/ pengiktirafan/ anugerah/ projek kemahiran/ pertandingan/ perlesenan/ badan professional

12.

Borang kebenaran majikan   (Borang PPV/CIAST-B001/12-2018)

13.

Salinan bukti penugasan PPT ≥ 30 portfolio

 

 

 

 

 

 

PEMBAHARUAN JAWATAN 

BIL

DOKUMEN SOKONGAN PEMBAHARUAN

PPL-SLaPB

PPL-SLaPB (VTO/E/M)

PPL-SLDN

PP- PPT

PP- PPT (VTO/E/M)

PPL- PPT

1.

Bukti pengalaman 10 tahun dalam bidang yang dipohon

2.

Sijil Induksi PP-PPD-PPB

 

 

 

 

3.

Sijil Induksi PPL

 

 

 

4.

Sijil Induksi PP-PPT

           

 

 

5.

Sijil Induksi SLDN

 

 

 

 

 

6.

Lulus Penilaian Pembaharuan

7.

SKM/ DKM/ DLKM/ DPV/ DLPV/ Kelayakan Kemahiran berkaitan

8.

Sijil akademik dengan bukti pengalaman berkaitan

9.

Bukti pengalaman mengajar VTO/VTE/VTM ≥ 2 tahun

 

 

 

 

10.

Bukti pengalaman mengajar  kemahiran di PB JPK ≥ 5 tahun

 

 

 

 

11.

Bukti menyelia & mengurus kemahiran (VTE/ VTM)

 

 

 

 

12.

Bukti pencapaian/ pengiktirafan/ anugerah/ projek kemahiran/ pertandingan/ perlesenan/ badan professional

13.

Borang kebenaran majikan   (Borang PPV/CIAST-B001/12-2018)

14.

Salinan bukti penugasan PPT ≥ 30 portfolio

 

 

 

 

 

 

 TAMBAH PROGRAM  

BIL

DOKUMEN SOKONGAN TAMBAH PROGRAM

PPL-SLaPB

PPL-SLaPB (VTO/E/M)

PPL-SLDN

PP- PPT

PP- PPT (VTO/E/M)

PPL- PPT

1.

Bukti pengalaman 10 tahun dalam bidang yang dipohon

2.

Sijil Induksi PP-PPD-PPB

 

 

 

 

3.

Sijil Induksi PPL

 

 

 

4.

Sijil Induksi PP-PPT

           

 

 

5.

Sijil Induksi SLDN

 

 

 

 

 

6.

SKM/ DKM/ DLKM/ DPV/ DLPV/ Kelayakan Kemahiran berkaitan

7.

Sijil akademik dengan bukti pengalaman berkaitan

8.

Bukti pengalaman mengajar VTO/VTE/VTM ≥ 2 tahun

 

 

 

 

9.

Bukti pengalaman mengajar bidang kemahiran di PB JPK ≥ 5 tahun

 

 

 

 

10.

Bukti menyelia & mengurus kemahiran (VTE/ VTM)

 

 

 

 

11.

Bukti pencapaian / pengiktirafan /anugerah / projek kemahiran /pertandingan /perlesenan / badan professional

12.

Borang kebenaran majikan   (Borang PPV/CIAST-B001/12-2018)

13.

Salinan bukti penugasan PPT ≥ 30 portfolio

 

 

 

 

 

 

FASILITATOR BERTAULIAH 

BIL

DOKUMEN SOKONGAN FASILITATOR BERTAULIAH

FB WIM

FB DESCUM

FB SOALAN

CUDBAS LEADER

1.

Bukti pengalaman kerja 5 tahun

2.

Sijil Induksi PP-PPD-PPB

3.

Sijil Fasilitator WIM

 

 

 

4.

Sijil Fasilitator DESCUM

           

 

 

5.

Sijil Fasilitator Pembangunan Soalan Pembangunan Kemahiran

 

 

 

6.

Sijil CUDBAS Leader

 

 

 

7.

Borang kebenaran majikan   (Borang PPV/CIAST-B001/12-2018)

 

NOTA

Perlu diberi perhatian bahawa, hanya satu program NOSS boleh dipilih dalam satu-satu permohonan. Oleh itu, sekiranya personel memohon untuk diperaku lebih dari satu program NOSS maka bilangan permohonan juga perlu mengikut bilangan program yang dimohon. Contohnya personel memohon pembaharuan untuk program NOSS bagi SKM 1, SKM 2 dan SKM 3 maka permohonan perlu dibuat sebanyak tiga (3) kali untuk setiap program tersebut. 

 

  1. Status permohonan ‘Belum Mesyuarat’ bermaksud permohonan masih menunggu untuk dibentang dalam mesyuarat pada setiap hujung bulan.
  2. Personel boleh cetak sendiri surat perakuan melalui SKKM setelah keputusan rasmi mesyuarat menunjukkan status Lulus atau Lulus bersyarat.
  3. Klik ‘Lihat Permohonan’ untuk melihat perincian bagi permohonan berstatus  Gagal.
 1. Sebarang pertanyaan berkaitan MySpike boleh e- mel ke helpdesk myspike@mohr.gov.my atau login ke MySPIKE > Pengguna > Pelanggan JPK > Senarai Aduan Pengguna
 2. Pertanyaan berkaitan dengan isu PPV secara amnya boleh e- mel ke ppv@ciast.gov.my

Direktori PPV ini diselaras oleh Unit Pentauliahan Personel & Pakar, Program Kelayakan Kekompetenan, CIAST di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 

No Tel

e-Mel

03-5543 8200 sambungan 8308 / 8309 / 8314 / 8315 / 8301

ppv@ciast.gov.my 

 1. Pemohon boleh menyemak senarai diploma/ ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia melalui portal rasmi MQA
 2. Pemohon juga boleh menyemak senarai badan professional yang diiktiraf melalui portal rasmi MQA

http://www2.mqa.gov.my/esisraf/

https://www.ugc.ac.in/page/fake-universities

PERSONEL PENILAIAN DAN VERIFIKASI (PPV) SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA (SPKM)

Personel Penilaian dan Verifikasi (PPL-SLaPB, PPL-SLDN, PP-PPT dan PPL-PPT) yang ingin membuat Pembaharuan hendaklah LULUS Bengkel Penilaian Pembaharuan, Pertanyaan berhubung penganjuran bengkel ini boleh dimajukan kepada pegawai berikut:-

En Imalistyahusnanjaya Mat Hussin

husnanjaya@ciast.gov.my

03-5543 8328

Maklumat lanjut berkaitan dengan Penilaian Pembaharuan pihak tuan boleh ke pautan berikut :-

PENILAIAN PPV

Lokasi bengkel tuan/puan telah ditetapkan mengikut zon wilayah yang paling hampir dengan alamat tuan/puan.