SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN DOBI DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

PST LAT PENGAJAR & KEMAHIRAN LANJUTAN-CIAST
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN DOBI DI PUSAT
LATIHAN PENGAJAR KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 23 02 PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN DOMESTIK DOBI

TARIKH MULA TAWARAN : 02/11/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 09/11/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90

LOKALITI :

lokasi

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong
perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan
Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.