PELAJAR

SOALAN LAZIM PELAJAR
Apakah kursus-kursus jangka panjang yang ditawarkan di CIAST?

CIAST menawarkan Diploma Lanjutan Pengajar Vokasional (DPLV) dalam bidang Mekatronik, Elektronik, Kimpalan, Automatif, Komputer (Sistem), Komputer (Rangkaian) dan Pengeluaran.

Selain daripada itu CIAST menawarkan kursus Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 (SKM) + VTO bagi kursus-kursus Mekatronik, Elektronik, Kimpalan dan Automatif.

CIAST juga menawarkan kursus Sijil Pengajar Vokasional (VTO) bagi graduan yang berminat untuk menjadi pengajar dalam bidang kemahiran.

Bolehkah individu yang memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) tahap 4 dan VTO menyambung latihan untuk tahap 5 (DLKM) di CIAST?

Ya. Boleh ikuti program DLKM (tahap 5) sahaja tanpa VTO di CIAST.

 

Adakah calon lepasan SPM layak menyambung latihan di CIAST?

Tidak, CIAST tidak menawarkan kursus kepada lepasan SPM.

 

Bagaimana prosidur memohon mengikuti latihan di CIAST?

Permohonan adalah melalui Aplikasi Dalam Talian SAHAJA. Untuk mendapatkan maklumat  tepat, lengkap dan terkini, pemohon wajib melayari Laman Web CIAST di http://www.ciast.gov.my

 

Bolehkah permohonan melanjutkan pengajian di CIAST dilakukan melalui UPU?

Ya. Boleh  dengan merujuk kepada iklan pengambilan sekiranya permohonan dibuka melalui UPU.

 

Adakah proses pengambilan kemasukan ke CIAST perlu melalui sesi temuduga?

Ya, semua calon yang memohon kursus jangka panjang perlu menjalani sesi temuduga. Hanya calon-calon yang melepasi sesi temuduga dan memenuhi syarat-syarat kemasukan yang telah ditetapkan layak mengikuti kursus yang dipohon.

 

Bilakah keputusan kemasukan ke CIAST akan dimaklumkan kepada pemohon?

Keputusan kemasukan akan dimaklumkan kepada pemohon yang berjaya sebulan sebelum tarikh pendaftaran melalui sms dan juga di laman web CIAST.

 

Bilakan keputusan kemasukan ke CIAST akan dimaklumkan kepada pemohon?

Keputusan kemasukan akan dimaklumkan kepada pemohon yang berjaya dalam tempoh sebulan sebelum tarikh pendaftaran melalui sms dan juga di laman web CIAST.

 

Berapakah yuran latihan di CIAST bagi kursus-kursus jangka panjang ?

Yuran pengajian bagi kursus jangka panjang di CIAST adalah percuma. Bayaran hanya dikenakan semasa pendaftaran pelajar iaitu antara RM 500 – RM 600 bagi bayaran kelengkapan pelajaran.

 

Adakah CIAST menyediakan elaun sara diri kepada pelajar-pelajar yang mengikuti kursus jangka panjang ?

CIAST menyediakan elaun sara diri secara bulanan kepada pelajar-pelajar kursus jangka panjang. Walaubagaimana pun sepanjang pengajian di CIAST elaun yang diberi adalah yang dipotong untuk bayaran asrama, makan dan minum sepanjang berkursus dan pelajar akan menerima baki elaun untuk keperluan diri sendiri. Sekiranya pelajar membuat pilihan atau ada keperluan untuk tinggal di luar asrama sepanjang tempoh latihan di CIAST, pelajar akan menerima kadar elaun yang sama sepeti pelajar yang tinggal di asrama.

 

Adakah CIAST menyediakan asrama kepada pelajar-pelajar kursus jangka panjang ?

Ya, CIAST menyediakan kemudahan asrama kepada pelajar-pelajar kursus jangka panjang dan pelajar-pelajar baru yang mendaftar diwajibkan untuk tinggal di asrama.

Jika calon tidak dapat hadir ke temuduga VTO atas sebab yang munasabah. Adakah calon tersebut masih boleh memohon untuk kemasukan seterusnya?

Pihak CIAST tidak akan mengambil apa-apa tindakan kepada calon yang tidak dapat menghadiri sesi temuduga dan pemohon masih boleh memohon untuk sesi kemasukan seterusnya secara online melalui sistem e-permohonan.

 

Jika salinan asal Diploma Pengajar Vokasional CIAST telah hilang. Apakah tindakan yang perlu saya ambil?

Sila hubungi Unit Peperiksaan, Persijilan dan Kandungan Latihan, Program Pembangunan Pengajar Kemahiran di talian 0355438200 sambungan 8336 / 8291 / 8229 / 8255 / 8232.

 

Adakah graduan daripada Politeknik, IPTA dan Universiti Awam dibenarkan mengikuti kursus jangka panjang di CIAST?

Graduan daripada Politeknik, IPTA dan Universiti Awam tidak layak memohon dan mengikuti Kursus Jangka Panjang di CIAST mulai Ambilan September 2018.