Prestasi Piagam Pelanggan

PRESTASI PIAGAM PELANGGAN
Prestasi Piagam Pelanggan
Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan 2019
(1 Januari 2019 – 31 Disember 2019)
Bil
Piagam Pelanggan
Bilangan yang Diterima
Bilangan yang di Proses
Pencapaian
1. Kami berjanji untuk mengiklankan dan menyebarkan maklumat peluang latihan yang dijalankan kepada masyarakat umum. Permohonan kursus adalah terbuka sepanjang tahun. Tawaran kursus kepada mereka yang berjaya akan dikeluarkan selewat-lewatnya satu bulan sebelum kursus bermula
(eKursus)
9572 9572 100%