MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

STAF

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Bil Perkara
1. Sijil Dasar Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
2. Senarai Edaran Pegawai Kawalan Dokumen
3. Dasar Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
4. Identifikasi Hazard, Penilaian Dan Kawalan Risiko
5. Laporan Kemalangan Dan Penyiasatan
6. Tindakan Kecemasan Kebakaran Dan Pengosongan Bangunan
7. Kontraktor, Pembekal, Pelawat Dan Pelatih
8. Audit Keselamatan Dan Kesihatan
9. Pertolongan Cemas
10. Kebersihan Tempat Kerja
11. Borang Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan