SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA TANGKI AIR ASRAMA LELAKI BLOK K DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

 KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Sebutharga ini terbuka kepada Kontraktor Bumiputera yang layak dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

BIL. /

TAJUK SEBUT

HARGA

KOD BIDANG / PENDAFTARAN TARIKH, MASA DAN LOKASI TAKLIMAT / LAWATAN TAPAK TARIKH, MASA DAN TEMPAT SERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA
CIAST(S) 700 – 5/2 -4/2020

 

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA TANGKI AIR ASRAMA LELAKI BLOK K

DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM,

SELANGOR

1) Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori B10 Sistem Paip Air Dalaman ATAU CE20 Sistem Bekalan Air ATAU CE39 Penyenggaraan Sistem Bekalan Air

2) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)  yang belum tamat tempoh.

3) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) Daerah Petaling, Negeri Selangor

4) Sijil Kontraktor Taraf Bumiputera

 

Taklimat dan Lawat Tapak

Tarikh  :  28 Januari 2020 (Selasa)

Masa    : 10:00 PAGI

Lokasi :

Bilik Mesyuarat PPL, Aras 2, Blok J, CIAST Shah Alam, Selangor.

a)   Sila datang awal kerana pelawat perlu mendaftar di Pondok Pengawal. Pintu Bilik taklimat akan di tutup tepat jam 10:00 PAGI. Peserta yang lewat tidak  dibenarkan masuk.

b)   HANYA PENAMA yang terdapat dalam Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB sahaja yang boleh menghadiri taklimat sebutharga

Tutup Sebutharga :

Tarikh : 4 Februari 2020

Masa  : Sebelum jam 12:00 tengahari

Tempat Serahan:

Peti Sebutharga,

Aras 2, Blok J,

Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 40900 Shah Alam, Selangor

Nota:

Dokumen sebut harga yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup sebut harga tidak akan dipertimbangkan                    Jabatan Pembangunan Kemahiran,                                                                                          Seksyen 19, 40900 Shah Alam, Selang

  1. Penyebutharga yang ingin menyertai sebut harga ini mestilah MUAT TURUN Dokumen  Sebutharga dari laman sesawang CIAST (www.ciast.gov.my) bermula 23 Januari 2020.

 

  1. Sebarang pertanyaan lanjut mengenai dokumen sebut harga sila hubungi Mohd Faisal Bin Yusof di talian 03-55438298 atau untuk pertanyaan berkenaan butiran kerja, sila hubungi Mohd Shahrol Azro Bin Omar di talian 03-55438355.

 

  1. Syarikat yang berminat WAJIB HADIR ke taklimat sebut harga sebagaimana tarikh dan waktu yang ditetapkan di atas dan perlu bawa dokumen sebutharga dan salinan sijil:

        1) Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB. Gred G1. Kategori B10 Sistem Paip Air Dalaman ATAU CE20 Sistem                    Bekalan Air ATAU CE39 Penyenggaraan Sistem Bekalan Air

        2) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)  yang belum tamat tempoh.

       3) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) Daerah Petaling, Negeri Selangor

       4) Sijil Kontraktor Taraf Bumiputera

  1. HANYA PENAMA yang terdapat dalam Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB yang boleh menghadiri lawatan tapak dan kegagalan untuk menghadiri taklimat sebut harga akan menyebabkan penyertaan syarikat tuan dalam sebutharga ini

MUAT TURUN